Nätverksträff för KOMMO

Den 23 februari har vi nätverksträff i Norrtälje för medlemmar i KOMMO, kommuner med omvandlingsområden. Temat är vattenbrist och strategier kring detta. Representanter från Gotlands kommun besöker oss och berättar om deras erfarenheter och strategier.

Anmäl dig här – info@vattencentrum.se
Programmet hittar du här

Läs mer om KOMMO.

Dricksvatten och Hälsa – Grundvatten

Läs mer om kursen här

Anmäl dig senast 12 januari!

Inspiration Vatten 2017

Årets Inspiration vatten blir den 20 november. Program kommer längre fram.

Doktorandtjänster – PhD position announcement

Several PhD positions located throughout Europe have just been announced as part of the MANTEL ITN project (Management of Climatic Extreme Events in Lakes & Reservoirs for the Protection of Ecosystem Services) started on 1 January 2017.

Within this project, successful applicants will investigate the short to long-term impact of environmental perturbations to lakes and reservoirs. The focus will be on investigating the impact of climatic events, such as storms or heat waves, on water quality.

More details on these positions, and where they are located, can be found via the links below:

https://www.dkit.ie/mantel/mantel-recruitment-phd-projects
https://www.euraxess.ie/jobs/168029

The initial deadline is 31 January 2017, although the call will be re-opened after this if all positions are not filled.

Doktorandtjänst inom miljövetenskap vid GU.

Just ni finns en tvärvetenskapliga doktorandutlysning inom miljövetenskap vid GU.

Projektet fokuserar på trägrundpålars mikrobiella känslighet vid grundvattensänkning, vid ökad syresättning och vid infiltration i urban miljö.

Läs den fullständiga beskrivning här.

Vad är utvecklingscentrum?

Utvecklingscentrum för vatten är en arena för  utveckling och spridning av vattenkunskap.  

Vi samlar, sammanställer och spridaerredan existerande kunskap och praktik kring vatten.  Därmed vill vi utveckla ny kunskap, innovation och företagande.Utvecklingscentrum drivs som en verksamhet av Campus Roslagen AB, Norrtälje kommuns utvecklingsbolag.

Strategiska vattenprojekt

Långsiktiga och kortsiktiga projekt i samverkan med andra partners från kommuner, företag och akademiska institutioner. Projekten ska alltid utgå från lokala problemformuleringar och bidra till hela UCV:s utveckling och värdegrund

Mer info, under flik Strategiska vattenprojekt i menyn ovan

VattenCampus

En arena för livslångt lärande kring vatten. Utbildningar, folkbildning,kurser och konferenser. En plattform för forskning och rådgivning med syfte att sprida kunskap och utveckla kompetens. Mer info, under flik VattenCampus utbildningar i menyn ovan

Water Science Park Roslagen

Ett centrum för företagande och kompetens. Små företag i behov av rådgivning och stöd, kan vända sig till oss. Vi utvecklar  inkubatorverksamhet för att flera företag i olika former ska driva vattenkompetensen framåt.

Vatten och avloppsrådgivning

I vår lokala kontor på Kaserngatan 11, Norrtälje, i anslutning till Vattenexpos lokaler, har vi kvalificerad och neutral rådgivning om lösningar för dina dricksvatten och avloppsfrågor.

I vattenexpos lokaler har vi även visning av lösningar för hus och båt. Se vattenexpos sida här

Associerade företag

Vatteninfo AB

GEMVA

Medlemsorganisation

Kommuner med omvandlingsområden

Varför behövs kunskap om vatten?

  • Livet självt uppstod i vattnet
  • Vår värld och vi själva består mest av vatten
  • Klimatförändringen är orsaken som ger symptom på vattnets kretslopp.
  • Genom kunskap är det möjligt att både skydda vattnet och utveckla vår värld.
  • Vattens väg från källa (t.ex. moln eller grundvattenkälla)  till recipient (vattendrag som tar emot vattnet)  kräver en sammansatt syn på vatten
  • Vatten i och runt oss är samma vatten som uppstod i tidernas begynnelse

Kommande generationer måste få samma rätt att använda vattnet som dinosaurierna lämnade till oss.

Vill du veta mera? Verksamhetsansvarig  Amelia Morey Strömberg kan ge dig besked

amelia.stromberg@campusroslagen.se  0704 – 13 94 26

Vill du delta i projektet? Möjligheten finns, kontakta verksamhetsansvarige

 

Kontoret

Mejla oss på info@vattencentrum.se

Ring på 073-962 38 76