Inspiration vatten 2016 – Vatten och Hälsa

Läs mer och anmäl dig till konferensen den 18 november.

Vad är utvecklingscentrum?

Utvecklingscentrum för vatten har ambitionen att bli en arena för  utveckling och spridning av vattenkunskap.  

Vi vill samla, sammanställa och sprida redan existerande kunskap och praktik kring vatten.  Därmed vill vi utveckla ny kunskap, innovation och företagande.Utvecklingscentrum drivs som en verksamhet av Campus Roslagen AB, Norrtälje kommuns utvecklingsbolag.

Strategiska vattenprojekt

Långsiktiga och kortsiktiga projekt i samverkan med andra partners från kommuner, företag och akademiska institutioner. Projekten ska alltid utgå från lokala problemformuleringar och bidra till hela UCV:s utveckling och värdegrund

Mer info, under flik Strategiska vattenprojekt i menyn ovan

VattenCampus

En arena för livslångt lärande kring vatten. Utbildningar, folkbildning,kurser och konferenser. En plattform för forskning och rådgivning med syfte att sprida kunskap och utveckla kompetens. Mer info, under flik VattenCampus utbildningar i menyn ovan

Water Science Park Roslagen

Ett centrum för företagande och kompetens. Små företag i behov av rådgivning och stöd, kan vända sig till oss. Vi utvecklar  inkubatorverksamhet för att flera företag i olika former ska driva vattenkompetensen framåt.

GemVA

En riskorganisation och serviceorgan för gemensamma lösningar för vatten och avlopp. Samfälligheter och andra organisationer eller fastighetsägare som vill utveckla gemensamma lösningar för att åstadkomma resurseffektivt hållbart dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening i sitt närområde.

Mer info, under flik GemVA i menyn

Vatten och avloppsrådgivning

I vår lokala kontor på Kaserngatan 11, Norrtälje, i anslutning till Vattenexpos lokaler, har vi kvalificerad och neutral rådgivning om lösningar för dina dricksvatten och avloppsfrågor.

I vattenexpos lokaler har vi även visning av lösningar för hus och båt. Se vattenexpos sida här

Associerade företag

Vatteninfo AB

Medlemsorganisation

Kommuner med omvandlingsområden

Varför behövs kunskap om vatten?

  • Livet självt uppstod i vattnet
  • Vår värld och vi själva består mest av vatten
  • Klimatförändringen är orsaken som ger symptom på vattnets kretslopp.
  • Genom kunskap är det möjligt att både skydda vattnet och utveckla vår värld.
  • Vattens väg från källa (t.ex. moln eller grundvattenkälla)  till recipient (vattendrag som tar emot vattnet)  kräver en sammansatt syn på vatten
  • Vatten i och runt oss är samma vatten som uppstod i tidernas begynnelse

Kommande generationer måste få samma rätt att använda vattnet som dinosaurierna lämnade till oss.

Vill du veta mera? Verksamhetsansvarig  Amelia Morey Strömberg kan ge dig besked

amelia.stromberg@campusroslagen.se  0704 – 13 94 26

Vill du delta i projektet? Möjligheten finns, kontakta verksamhetsansvarige